October 18, 2011

رادیو فرانسه

rfi_logo.png

موافقت ضمنی رهبر جمهوری اسلامی با حذف پست ریاست جمهوری

2011-10-15T121920Z_55820382_GM1E7AF1KOS01_RTRMADP_3_IRAN-USA-KHAMENEI.jpg

نوشته رحمت قاسم بیگلو
آیت الله "علی خامنه ای"، رهبرجمهوری اسلامی ایران، طی سخنانی درکرمانشاه، بدون اشاره مستقیم به بحث های کنونی درایران، پیرامون لزوم و یا عدم لزوم پست ریاست جمهوری با اصل حذف این پست درقانون اساسی و بازگشت دادن بند مربوط به پست نخست وزیری و شرح وظایف آن موافقت کرد، ولی آنرا به "آینده دور" محول ساخت. درهفته های پیشین، برخی نمایندگان مجلس، از جمله حمید رضا کاتوزیان، نماینده اصولگرای مجلس، به وجود بحث هائی دراین رابطه میان نمایندگان اصولگرا اشاره کرده بودند.
حمیدرضا کاتوزیان گفته بود که: "بحثی درمیان صاحب نظران جریان دارد بر این اساس که: با توجه به این که کشورما ازنعمت ولایت فقیه و رهبرانقلاب برخوردار است، نیازی به وجود رئیس جمهوری نیست".
دریک گفت و گوی تلفنی با دکترعلیرضا نوری زاده، ازوی درمورد علت اشاره مستقیم رهبرجمهوری اسلامی به چنین احتمالی پرسیدم. علیرضا نوری زاده.

Download file

October 18, 2011 12:54 AM


advertise at nourizadeh . com