October 28, 2011

زیر ذره بین

zireh.bmp

ايران و خاورميانه در هفته اي كه گذشت

Zarreh_Bin-28-10-2011.jpg

در برنامه امروز زير ذره بين دکترعليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، به پرسش پرويز بهادر از بخش فارسی صدای آمريكا در رابطه با فصل پایانی زندگی سرهنگ معمذالقذافی ؛ پیروزی اسلامی ها در انتخابات تونس ؛ پیامدهای افشای طرح ترور سفير عربستان در واشنگتن و رویای ولی فقیه برای گایان دادن به جمهوریت نظام و ...پاسخ ميدهد . ۲۸/۱۰/۲۰۱۱

Download file

October 28, 2011 09:01 PM


advertise at nourizadeh . com