November 21, 2011

راديو فرانسه

Radio_France_Farsi_1.jpg

سی وسه کشته در مصر و استعفای وزیر فرهنگ در اعتراض به خشونت ها
2011-11-20T215059Z_1852836529_GM1E7BL0GCA02_RTRMADP_3_EGYPT-PROTESTS.jpg

فواد روستائی
بر اساس آمار سردخانۀ قاهره، از سه روز پیش به این سو سی وسه جنازۀ کشته شدگان در تظاهرات میدان تحریر در این محل شمارش شده است.ساعاتی پیش از این، وزارت بهداری شمار کشته شدگان را طی این مدت بیست و دو نفر اعلام کرده بود.
گفتگو با علیرضا نوری زاده، نویسنده و روزنامه نگار در لندن
...
Download file


زدو خورد میان مردم معترض و پلیس مصر امروز (دوشنبه) برای سومین روز متوالی در قاهره، پایتخت، و دیگر نقاط کشور ادامه داشت. پلیس مصر امروز در مقابله با معترضان میدان تحریر قاهره که خواهان کنار رفتن ارتش از قدرت و سپردن قدرت سیاسی به غیرنظامیان هستد، از گاز اشک آور استفاده کرد و تلویزیون دولتی مصر به پخش صحنه هائی از زد و خورد میان پلیس و نظاهرکننگان اقدام کرد که در آن تظاهرکنندگان به سوی پلیس سنگ پرتاب می کنند.
به گزارش خبرگزاری مصری "خاورمیانه"، از روز شنبه تا کنون ٢٢ نفر در این زد وخوردها در سراسر کشور جان باخته اند.
این خبرگزاری که به نقل از وزارت بهداری آمار کشته شدگان سه روز اخیر را «به روز» کرده است در مورد شمار زخمی های این تظاهرات سه روزه که پیش تر ١٧٠٠ نفر اعلام شده بود رقم جدیدی را ارائه نکرد. ساعاتی پس از انتشار آمارکشته شدگان از سوی وزارت بهداری مصر، سردخانۀ قاهره از تحویل سی وسه جنازۀ کشته شدگان در میدان تحریر به این مرکز خبر داد.
تلویزیون دولتی مصر در گزارشی شمار کشته ها در میدان تحریر قاهره را ٢٠ نفر اعلام کرده بود.
موج اعتراض و تظاهرات مردم مصر درست یک هفته پیش ازتاریخ تعیین شده برای برگزاری انتخابات پارلمانی در مصر صورت می گیرد. انتخاباتی که قرار است در روز دوشنبۀ آینده برگزار شود.
تظاهرکنندگان که خواهان سپردن قدرت به غیرنظامیان هستند، در شعارهای خود بویژه مارشال حسین طنطاوی، رئیس شورای عالی نیروهای مسلح مصر را هدف می گیرند که پس از سقوط حسنی مبارک به شخص اول مملکت تبدیل شده است.
در این میان خبرگزاری مصر از استعفای عماد ابوقاضی، وزیر فرهنگ دولت مصر در اعتراض به اعمال خشونت علیه معترضان خبر داد. وزیر فرهنگ مصر گفت به عنوان اعتراض به شیوۀ برخورد مسئولان کشور با رویدادهای سه روز اخیر، استعفای خود را تسلیم نخست وزیر کرده است.

***
در گفتگوئی با علیرضا نوری زاده، روزناتمه نگار و تحلیل گر مسائل جهان عرب، علل اصلی خشونت های سه روز اخیر، بازیگران اصلی آن و پیامدهایش برای مصر و منطقه را در میان نهادیم.

علی رضا نوری زاده در پاسخ به پرسش های ما ابندا به این نکته اشاره می کند که دولت مصر در هفتۀ گذشته طرحی را ارائه کرده است که حاوی سه مطلب است که باید در قانون اساسی جدید مصر در مد نظر قرار گیرد.

قائل بودن نقشی ویژه برای ارتش مصر به عنوان نگاهبان قانون اساسی، نقشی مشابه نقش ارتش ترکیه تا پیش از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در آن کشور، عدم مطرح شدن بودجۀ نظامی مصر در پارلمان و غیر دینی بودن دولت، اصول مندرج در طرح ارائه شده است که خشم بویژه احزاب و سازمان های اسلام گرا را برانگیخته است.

علی رضا نوری زاده می گوید هرچند که دو حزب لیبرال مصر نیز در تظاهرات سه روز اخیر شرکت داشته اند اما موتور اصلی این تحرکات احزاب اسلام گرا بوده اند که نمی خواهند مصر کماکان کشوری لائیک یا سکولار بماند و امیدوارند که از طریق کسب اکثریت در انتخابات و با تدوین قانون اساسی جدید، کشور را به کشوری دینی با حکومتی از نوع جمهوری اسلامی ایران تبدیل کنند.

به گفتۀ این کارشناس جهان عرب، اسلام گرایان مصری و احزاب آنان طیف وسیعی را تشکیل می دهند که از اسلام گرایانی میانه رو در حد حزب عدالت و توسعۀ ترکیه تا عناصر وابسته و نزدیک به القاعده را در بر می گیرد.

این مفسر مسائل خاورمیانه هشدار می دهد که اگر انتخابات روز دوشنبۀ آینده در فضائی آزاد و دموکراتیک برگزار شود، مصر رو ی به سوی آزادی خواهد داشت چرا که اسلام گرایان حائژ اکثریت مطلق و داشتن دست باز برای نوشتن قانون اساسی مطلوب خود نخواهند بود اما اگر خشونت ها ادامه یابد و مصر دچار هرج و مرج شود پیامدهای فاجعه بار این آشفتگی نه تنها دامن مصر بلکه دامن کل منطقه را خواهد گرفت.

November 21, 2011 07:44 PM


advertise at nourizadeh . com