February 17, 2012

تفسیر خبر

Tafssir_17-0202012.jpg

در برنامه امشب تفسير خبر٬ دكتر عليرضا نوري زاده٬ و دكتر محسن سازگارا به پرسشهاي بيژن فرهودي٬ در مورد رابطه جمهوری ولایت فقیه با انفجارهای اخیر در هندوستان وگرجستان وتایلند، واهداف او؛‌ وپرونده هسته ای رژیم؛ دروغهای جمهوری اسلامی در مورد اپوزیسیون خارج از کشور؛ کشمکشهای درون نظام بر سر انتخابات آینده مجلس؛ و .... پاسخ دادند. ۱۷/۰۲/۲۰۱۲

تصوير :
Download file

صدا :
Download file

لينك:
Download file

February 17, 2012 06:57 PM


advertise at nourizadeh . com