February 28, 2012

راديو فرانسه

Radio_France_Farsi_1.jpg

بررسی انگیزه ها و دلائل افزایش عملیات تروریستی در عراق

Download file

نوشتۀ فرزاد جوادی
میهمان برنامه امروز، علیرضا نوری زاده، پژوهشگر و متخصص امور کشورهای عربی: آقای نوری المالکی بزرگترین خطای زندگی سیاسی خود را آنگاه مرتکب شد که به رئیس جمهوری آمریکا تعهد سپرد جلوی فعل و انفعالات گروه های شیعه طرفدار جمهوری اسلامی را بگیرد، و نگرفت...

علیرضا نوری زاده: نظر به تعهدات نخست وزیر شیعه مذهب عراق، نوری المالکی در واشنگتن، طبعأ باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، انتظار این را نداشت که وی به محض بازگشت به بغداد حکم دستگیری معاون ریاست جمهوری کشور خود، طارق هاشمی را صادر کند. نامبرده، که در حال حاضر در شمال عراق در پناه مقامات کردستان اینکشور بسر میبرد، یکی از برجسته ترین شخصیتهای سنی عراق و مورد احترام مردم آنکشور است.
نوری المالکی پس از بازگشت از واشنگتن نه تنها علیه طارق هاشمی، معاون ریاست جمهوری، بلکه علیه معاون نخست وزیری، یعنی معاون شخص خود، صالح مطلق حکم جلب امضأ نمود...اولی به اتهام دست داستن در تروریسم، و دومی به اتهام اهانت به خود!
اتهامات بی اساسی، که همراه با سیاستهای نادرست دیگر آقای نوری المالکی، جلوی آرامش و امنیت مردم عراق را گرفته، و روند بازگشت تدریجی این کشور به شرایط عادی را سد ساخته است.

در حال حاضرعراق در وضعیتی بسیار بحرانی قرار دارد. باعتقاد من، اگر آقای نوری المالکی از قدرت کنار نرود، یا حداقل در خط مشی خود تجدید نظر نکند، عراق با خطر ازهم-پاشیدگی روبرو خواهد شد، زیرا تمام زمینه های فروپاشی اینکشور متأسفانه فراهم است...

February 28, 2012 04:42 AM


advertise at nourizadeh . com