April 26, 2012

رادیو فرانسه

Radio_France_Farsi_1.jpg

بازگشت احمدی نژاد به مجمع تشخیص مصلحت نظام

p22.jpg

نوشتۀ رحمت قاسم بیگلو
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روزشنبه برای اولین بارپس از سال ها درنشست "مجمع تشخیص مصلحت نظام" حضوریافت .چرا به یک باره هاشمی با کمک جناح اصولگرا و شخص رهبر از انزوا بیرون کشیده شد؟حضور پررنگ وی را درهفته های اخیرچگونه باید تعبیرکرد. این پرسش را با دکترعلیرضا نوری زاده روزنامه نگار مطرح کردم. علیرضا نوری زاده درلندن.گوش کنید...

گفتگو با علیرضا نوری زاده
Download file


احمدی نژاد پس از انتخابات سال هشتاد و هشت تاکنون ازحضوردر نشست های مجمع خود داری کرده بود که به گفته کارشناسان به اختلافات داخلی نظام و رویا روئی های جناحی احمدی نژاد وی هاشمی رفسنجانی بازمی گردد.
دراین رابطه سامانه خبری "خبرآنلاین" به کدورت میان احمدی نژاد وهاشمی رفسنجانی پس ازانتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اشاره کرده است.
با این حال هنوز نیزمحمود احمدی نژاد مجمع را چندان به جد نمی گیرد. هفته گذشته غلامحسین الهام مشاورحقوقی احمدی نژاد گفته بود: "مجمع تشخیص مصلحت نظام جایگاه افراد بیکاراست که برای نظام مزاحمت ایجاد نکنند".
همزمان با این رویدادها، حسن روحانی رئیس مرکز مطالعات استراتژیک این مجمع این هفته ازفائزه هاشمی فرزند رئیس مجمع دعوت کرده بود که با حضوردرمجمع پیرامون "خاورمیانه و چشم اندازحکومت های مردم سالار" به سخنرانی به پردازد.
لازم به یاد آوری است که حکم زندان خانم رفسنجانی ازسوی دستگاه قضائی اخیراً مورد تائید قرار گرفته بود.
این دعوت ازسوی برخی محافل داخلی هوادار جناح اصولگرا به شدید مورد انتقاد قرار گرفته است.
آیا هاشمی رفسنجانی باردیگر به صحنه سیاسی ایران بازگشته است؟.
چرا به یک باره هاشمی با کمک جناح اصولگرا و شخص رهبر از انزوا بیرون کشیده شد؟ حضو رپررنگ وی را درهفته های اخیرچگونه باید تعبیرکرد. این پرسش را با دکترعلیرضا نوری زاده روزنامه نگار مطرح کردم. علیرضا نوری زاده درلندن.گوش کنید:

April 26, 2012 12:04 AM


advertise at nourizadeh . com