June 30, 2012

راديو فرانسه

rfi_logo.png
واکنشهای اسرائیل و سازمان ملل متحد به اظهارات «ضدیهود» معاون رئیس جمهوری اسلامی
israel432_avidgor_liberman_20080116.jpg

نوشتۀ فواد روستائی
از نظر اویگدور لیبرمن، وزیر امورخارجۀ اسرائیل، رهبران جمهوری اسلامی ایران در یهود ستیزی دست کمی از آلمان نازی ندارند و با تعصب و کوردلی تلاش می کنند نیت شوم خود در نابودی اسرائیل را عملی سازند. محمد رضا رحیمی، معاون رئیس جمهوری ایران، پیشتر گفته بود صهیونیست ها بر اساس آموزه های تلمود عامل گسترش مواد مخدر در جهانند...

گفتگوي لادن فيروزبخت با دکتر علی رضا نوری زاده، روزنامه نگار و مدیر مرکز مطالعات ایران و اعراب در لندن

Download file

علی رضا نوری زاده، روزنامه نگار و مدیر مرکز مطالعات ایران و اعراب در لندن در گفتگو با رادیوی بین المللی فرانسه، با اشاره به اظهارات اخیر معاون رئیس جمهوری اسلامی، محمدرضا رحیمی و در پاسخ به این پرسش که اینگونه اظهارات بیش از آنکه مبنای سیاسی داشته باشد، ریشه در نفرت از یک اندیشه، تفکر و دیانت دارد. حتی تندروترین گروههای فلسطینی که سرزمینشان در اختیار و در تصرف اسرائیل است، حاضر به اظهارنظراتی نیستند که به دیانت یهودی اهانت شود و مراقب هستند تا فاصله میان دولت اسرائیل و دیانت یهود رعایت شود. این تحلیلگر سیاسی، اینگونه اظهارنظرات از سوی مسئولان جمهوری اسلامی را بسیار نابخردانه ارزیابی می کند و می گوید که نشاندهنده آن است که مقامات جمهوری اسلامی نمی توانند ذات ضدیهود خود را پنهان کنند. علی رضا نوری زاده معتقد است که اینگونه اظهارنظرات تنها به منزله دشمنی با اسرائیل نیست، بلکه مسئله ضدیت با یهود است که در اساس و مبانی آن اندیشه‌ی آن مجموعه ای که این افراد به آن تعلق دارند دیده می شود؛ باورهای اشتباهی که در اندیشه این افراد ریشه دارد. علی رضا نوری زاده تاکید می کند که بازی با مذهب بسیار خطرناک است و متاسفانه جمهوری اسلامی در این عرصه گوی سبقت را از دیگران ربوده است و نه تنها علیه مذاهب به رسمیت شناخته شده، همانند آئین یهود، مسیحیت و زرتشتی موضع می گیرد و برای برخی مذاهب همانند آئین بهائی هیچگونه ارزشی قائل نیست، بلکه در میان مسلمانان، اهل سنت نیز از تبلیغات رژیم جمهوری اسلامی در عذاب هستند. این تحلیلگر سیاسی با اشاره به واکنش جامعه جهانی و سازمان ملل نسبت به اینگونه اظهارات مقامات جمهوری اسلامی تصریح می کند که جامعه جهانی نگران است که این موضوعات به اختلافات مذهبی و دینی تبدیل شود و مسائل سیاسی به مسائل مذهبی آلوده شود و انتظار هم همین بود که دبیرکل سازمان ملل متحد چنین موضعی نسبت به اظهارات معاون رئیس جمهوری اتخاذ نماید؛ چرا که نمی توان پیروان یکی از قدیمیترین مذاهب را متهم نمود که مطابق با دیانت خود اقدام به توزیع مواد مخدر می نمایند، در حالی که دولت اسرائیل با قاچاقچیان و مروجین مواد مخدر مبارزه می کند. علی رضا نوری زاده متذکر می شود که اینگونه اظهارات زمینه را برای موضع گیریهای افراطی دست راستی‌های اسرائیل علیه جمهوری اسلامی و توجیه سیاستهای آنان علیه برنامه هسته ای فراهم می آورد.

June 30, 2012 05:36 PM


advertise at nourizadeh . com