July 11, 2012

رادیو فرانسه

Radio_France_Farsi_1.jpg

نشست دو روزه نمایندگان طیف‌های گوناگون اپوزیسیون ایران در بروکسل

img_7745-e1341748797620-brussels.jpg
نوشتۀ رحمت قاسم بیگلو
کنفرانس دوروزه اپوزیسیون ایرانی دربروکسل- پایتخت بلژیک، بپایان رسید. بگفته برگزارکنندگان، هدف از برگزاری این سلسله نشست‌ها، گردهم آئی چهره‌های شاخص گرایش‌های گوناگون اپوزیسیون، همگرائی و رسیدن به حداقل‌هائی درجهت گشودن گره دموکراسی درایران و بیرون از ایران است.

گفتگو باعلیرضا نوری زاده، روزنامه‌نگار و یکی از شرکت‌کنندگان در کنفرانس بروکسل ...

Download file

یک شرکت کننده درکنفرانس بروکسل درپاسخ به ما گفت: نشست بروکسل کمی بیشتراز کنفرانس استکهلم به نزدیکی‌ها کمک کرد و درواقع گامی بیشتراز «نشستند و گفتند و برخاستند» بود.
به گزارش منابع خبری دربروکسل، جمعیتی به مراتب بیشتراز نشست های قبلی حضورداشتند.
بخشی از نام‌های شناخته شدۀ اپوزیسیون دربروکسل عبارت بودند از، عبدالله مهتدی از جناح چپ کردهای ایران، رضا تقی زاده و علیرضا نوری زاده ازلندن، محمد محسن سازگارا ازآمریکا، حسن شریعتمداری ازجمهوری خواهان لائیک و برخی ازچهرهای نزدیک به مشروطه خواهان مانند شهریار آهی.
به گفته دکترعلیرضا نوری‌زاده که درنشست دو روزه بروکسل ونشست های قبلی این همایش حضورداشت، بحث عمده و ادامه‌یابنده این نشست‌ها همچنان برمحور امکان یا عدم امکان برگزاری انتخابات آزاد درایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بوده است.
دکترنوری‌زاده می گوید، سه محورعمده، بحث‌های نشست بروکسل را تشکیل میداده است.

July 11, 2012 11:56 AM


advertise at nourizadeh . com