July 21, 2012

راديو فرانسه

4541311-6803902---syria.jpg

روسيه و وتوي قطعنامه شوراي امنيت ٬ روزهاي ٫`پاياني رژيم اسد .

در حالیکه از یک هفته گذشته دایره عملیات مخالفان از شهرهای مخلتف به دمشق رسید، آشکار شد که رژیم سوریه به لحظه سرنوشت رسیده است، چرا که بشار اسد همیشه امیدوار بود که ساکنان دمشق او را رها نخواهند کرد؛ بدین جهت که در دمشق آمیزه‌ای از مسیحیان، درزیها، علویان و شیعیان و گروه‌های دیگر زندگی می کنند و آنان نگران بودند که اسلامگرایان افراطی آنان را از حداقل حقوقشان محروم سازند و بشار اسد بر روی آنان حساب می کرد. اما از زمانی که ارتش آزاد سوریه وارد دمشق شد و در بخش‌های مختلف از جمله در بخش‌های مهم و مناطق امنیتی وارد نبرد شدند، نگرانی به‌شدت بالا گرفت و این احتمال می رود که جلسه امروز در دمشق برای بررسی این وضعیت بوده است و اینکه چه روشی را برای جلوگیری از گسترش حضور نیروهای مخالف در شهردمشق اتخاذ نمایند.

گفتگو با علی رضا نوری زاده، روزنامه نگار و مدیر مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن

Download file

در حالیکه از یک هفته گذشته دایره عملیات مخالفان از شهرهای مخلتف به دمشق رسید، آشکار شد که رژیم سوریه به لحظه سرنوشت رسیده است، چرا که بشار اسد همیشه امیدوار بود که ساکنان دمشق او را رها نخواهند کرد؛ بدین جهت که در دمشق آمیزه‌ای از مسیحیان، درزیها، علویان و شیعیان و گروه‌های دیگر زندگی می کنند و آنان نگران بودند که اسلامگرایان افراطی آنان را از حداقل حقوقشان محروم سازند و بشار اسد بر روی آنان حساب می کرد.

اما از زمانی که ارتش آزاد سوریه وارد دمشق شد و در بخش‌های مختلف از جمله در بخش‌های مهم و مناطق امنیتی وارد نبرد شدند، نگرانی به‌شدت بالا گرفت و این احتمال می رود که جلسه امروز در دمشق برای بررسی این وضعیت بوده است و اینکه چه روشی را برای جلوگیری از گسترش حضور نیروهای مخالف در شهر دمشق اتخاذ نمایند.

علی رضا نوری زاده در ادامه تأکید می کند که، کشته شدن وزیر دفاع سوریه که از مسئولان اصلی رویاروئی با مخالفان بود، معاونش و مهمتر از آن کشته شدن آصف شوکت- معاون ستاد کل نیروهای مسلح و شوهر خواهر بشار اسد و حضور تمامی این افراد و از جمله دیگر بلندپایگان رژیم در کنار یکدیگر در ساختمان امنیتی در دمشق، معرف آن است که این جلسه از اهمیت بالائی برخوردار بوده است.

July 21, 2012 11:15 AM


advertise at nourizadeh . com