March 03, 2013

ايران فردا٬خاري در چشم ولايت !

881944_533402456683037_1360921137_o.jpg

اطلاعيه شبكه تلويزيوني ايران فردا

امنيت خانه مباركه نايب امام زمان چند هفته اي است كه بهپخش جعليات در باره من و همكارانم در شبكه جهاني ايران فردا ادامه ميدهد . سيماي ولي فقيه به مباشرت حاج عزت شبي نيست كه داستاني در باب تلويزيون ما ٬ سر ندهد و همزمان از طريق ايجاد سايتهاي جعلي و صفحات فيس بوك نكوشد اعتبار تلويزيون و من و همكارانم را زير سوال نبرد . آخرين ترفند ايجاد فيس بوكي است درست شبیه فیس بوک ما . در این زمینه به اطلاعیه زیر توجه فرمائید .

.این اطلاعیه که در فیس بوک ساخت وزارت اطلاعات آمده از آن ما نیست

اطلاعیه جعلی وزارت اطلاعات
{فیلم هایی که از رویدادهای ایران و یا از آنچه در اطرافتان اتفاق می افتد شاید برای شما از اهمیت چندانی برخوردار نباشد اما برای ما بسیار مهم است؛ می تواند یک لحظه را برای همیشه در تاریخ ثبت کند. از شما می خواهیم که صیاد لحظه ها باشید. به نشانه قدردانی از زحمات شما در مقابل هر فیلم شما که در برنامه های ما پخ...ش شود حداقل مبلغ یکصد دلار جایزه نقدی به شما تعلق می گیرد.
فیلم های خود را به ایمیل IranFardaTV@hotmail.com ارسال کنید.}


ایمیلی که ما برای دریافت فیلمها و آثار شما ارائه کرده ایم
paparatzi@iranefarda.tv میباشد . در صفحه فیس بوک ما متن اصلی به این شرح آمده است .

فیلم هایی که از رویدادهای ایران و یا از آنچه در اطرافتان اتفاق می افتد شاید برای شما از اهمیت چندانی برخوردار نباشد اما برای ما بسیار مهم است؛ می تواند یک لحظه را برای همیشه در تاریخ ثبت کند. ا...ز شما می خواهیم که صیاد لحظه ها باشید. به نشانه قدردانی از زحمات شما در مقابل هر فیلم شما که در برنامه های ما پخش شود حداقل مبلغ یکصد دلار جایزه نقدی به شما تعلق می گیرد.
فیلمهای خود را به ایمیل : paparatzi@iranefarda.tv بفرستید .

شبکه تلویزیونی ایران فردا

March 3, 2013 09:14 PM


advertise at nourizadeh . com