March 16, 2013

راديو فرانسه

rfi_logo.png

دوسال از جنگ داخلی خونین سوریه گذشت

گفتگوي شهلا رستمي از راديو فرانسه با عليرضا نوري زاده

سوریه در حالی وارد سومین سال مبارزات داخلی خود می شود که 70.000 نفر جان خود را از دست داده وحدود یک میلیون نفر از این کشور گریخته اند. بدین مناسبت امروز تظاهراتی دراین کشور با شعار "دوسال از خود گذشتگی برای پیروزی" انجام گرفت...

اپوزیسیون این کشور که همواره خواستاردسترسی به سلاح برای پایان دادن به این جنگ از راه شکست نیروهای بشار اسد بودند و بخشی از شمال کشور را نیز زیر کنترل خود در آورده اند، بار دیگر این درخواست خود را مطرح کرده است. درخواستی که دیروز با موافقت فرانسه و انگلیس روبرو شد. بدین معنا که، فرانسواهولاند، رئیس جمهوری فرانسه، دیروز از دیگر کشورهای اروپائی خواست تا تحریم تحویل سلاح به اپوزیسیون سوریه را لغو کنند و افزود که اگر کشورهای این اتحادیه مخالفت ورزند، فرانسه به تنهائی این مسئولیت را به گردن می گیرد.

درپی این سخنان، بشار اسد تهدید کرد که در این صورت لبنان را مورد حمله قرار خواهد داد و اگر چنین شود این ناآرامیها می تواند این تنش را به یک معضل جهانی تبدیل کند. از این رو کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل برای پناهندگان، "آنتونیو گوتیرس" آژیر خطر را کشید و گفت در چنین صورتی خاورمیانه به آتش کشیده خواهد شد چون از نظر سیاسی، امنیتی و کمکهای بشردوستانه هیچ طرحی پیش بینی نشده است.

شخصیت های راست فرانسه می گویند باید احتیاط کرد و چندان موافق تحویل سلاح به اپوزیسیون نیستند. "راضی حمادی" یک نماینده حزب سوسیالیست می گوید فرانسه اطلاعات لازم را برای این که این سلاح ها به دست افراط گرایان اسلامی نیافتد، در دست دارد. برلن هم که تا بامداد دیروز فکر دادن سلاح به اپوزیسیون سوریه را رد می کرد، دیروز اعلام کرد که آماده گفتگو بر سر این موضوع هست. از علیرضا نوری زاده، روزنامه نگار و کارشناس امور خاورمیانه پرسیدم فرانسه چگونه می تواند، در حالی که نیروهایش در شمال مالی در نبرد هستند و این دخالت نظامی در شرایط بحران اقتصادی بی سابقه این کشور بسیار گران تمام می شود، یک جبهه دیگری را باز کند که نتیجه اش به عکس هدفهائی خواهد انجامید که برای جنگ در مالی عنوان شده بود؟ علیرضا نوری زاده می گوید فرانسه اگر می خواست به سوریه لشگر کشی کند، این کار می توانست بحران بسیار بزرگی در خود فرانسه به وجود آورد. در حالی که امروز صحبت از دادن سلاح به بخشی از اپوزیسیون مسلح، یعنی ارتش آزاد سوریه است و نه ورود فرانسه به یک جنگ خونین.

March 16, 2013 04:14 PM


advertise at nourizadeh . com