May 28, 2013

راديو فرانسه

rfi_logo.png

اپوزیسیون کویت انتخابات را تحریم کرد

مخالفان دولت کویت اعلام کرده‌اند که حتی اگر اصلاح قانون انتخابات روز شانزدهم ژوئن به تأیید دادگاه قانون اساسی این کشور برسد، باز هم در انتخابات شرکت نخواهند کرد. این تصمیم دیشب در جلسه چند ساعته مخالفان اتخاذ شده که در آن 24 نماینده سابق مجلس کویت که مورد حمایت گروه‌های متعدد اپوزیسیون هستند، شرکت داشتند. بر اساس قانون اصلاح شده انتخابات، که به دستور شیخ صباح احمد الصباح در اکتبر گذشته صورت گرفت، هر کویتی حق دارد فقط نام یک نفر را روی برگه های رأی بنویسد. بر اساس قانون قبلی که در سال 2006 به تصویب رسیده بود هر فرد می توانست چهار نفر را به عنوان نماینده خود در مجلس انتخاب کند. همچنین کشور امیرنشین کویت به پنج ناحیه انتخاباتی تقسیم شده که از هر ناحیه ده نفر به پارلمان راه خواهند یافت و در مجموع پنجاه نماینده مجلس کویت را تشکیل خواهند داد. اغلب گروه‌های مخالف دولت کویت انتخاباتی که بر اساس این قانون در ماه دسامبر گذشته برگزار شد را تحریم کرده بودند.
علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر جهان عرب مقیم بریتانیا، در این زمینه با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه گفت و گو کرده است.

این تحلیلگر علاوه بر بررسی وضعیت اپوزیسیون کویت، به تأثیرپذیری این اپوزیسیون از گروه‌های سیاسی مثل اخوان المسلمین و کشورهای منطقه مثل ایران نیز اشاره می‌کند.

May 28, 2013 01:25 AM


advertise at nourizadeh . com