June 16, 2013

راديو فرانسه

rfi_logo.png

انتخابات ریاست جمهوری شگفتی آفرید؟

نوشتۀ شاهرخ بهزادی

انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر در ایران شگفتی آفرید. حسن روحانی نامزد میانه روها واصلاح طلبان با فاصله بسیار زیادی از نامزدهای مورد حمایت حاکمیت نظام اسلامی و اصولگرایان در آستانه پیروزی قرار دارد...

گفتگو با علیرضا نوری زاده روزنامه نگار مقیم انگلستان و علی مزروعی روزنامه نگار و نماینده اصلاح طلب در مجلس ششم مقیم بروکسل

آنچه دیروز و روزهای قبل در باره آرایش انتخابات ریاست جمهوری و امکان مهندسی انتخابات به وسیله حاکمیت نظام اسلامی فکر میکردیم، با آنچه امروز شاهد آن هستیم، تفاوت آشکار دارد و برای بسیاری شگفت انگیز است.

برخی راعقیده بر آن است که قلب حاکمیت نظام اسلامی در آستانه انتحابات ریاست جمهوری برای مداخله و مهندسی انتخابات بر سردوراهی قرار گفته بود.برخی دیگر را عقیده برآن است که حاکمیت نظام با توجه به غیر مردمی بودن سعید جلیلی، نامزد افراطیون اسلامی حاکم بر ایران و شرایط خطیری که ایران از نظر افتصادی و سیاسی چه در صحنه داخلی و چه در صحنه خارجی در آن قرار گرفته، با عدم مداخله در انتخابات، سیاست برون رفتن از این شرایط نامطلوب و انفجاری را بر گزیده است. در چنین حالتی، تنها حسن روحانی می توانست ، مرد میدان بوده و ضمن کاستن از تنش های داخلی ایران را در جهت سیاست تنش زدایی در ارتباط با جامعه جهانی سوق دهد.

برای بحث و گفتگو در باره این رویداد بزرگ کشورمان با علیرضا نوری زاده روزنامه نگار مقیم انگلستان و علی مزروعی روزنامه نگار و نماینده اصلاح طلب در مجلس ششم مقیم بروکسل به گفتگو نشسته ایم.

June 16, 2013 01:44 AM


advertise at nourizadeh . com