August 10, 2013

راديو زمانه

بررسی کابینه‌ی پیشنهادی حسن روحانی

ایرج ادیب‌زاده

حسن روحانی، رییس جمهور جدید ایران، در مراسم تحلیف خود، فهرست وزرای پیشنهادی کابینه‌اش را به مجلس ارائه داد.
برای بررسی بیشتر کابینه‌ی پیشنهادی حسن روحانی با علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و کارشناس سیاسی در لندن گفت‌وگویی داشتیم. این پرسش‌ها را با او مطرح کردیم که آیا تغییر نام‌ها با تغییر سیاست در حکومت اسلامی همراه خواهد شد؟ آیا این کابینه می‌تواند به خواسته‌های امروز جامعه‌ی ایران و کسانی که به روحانی رای دادند پاسخ دهد؟ کابینه‌ای که شامل چهره‌هایی اصول‌گرا، اصلاح طلب و اعتدال‌گرا می‌شود. از این کابینه پیشنهادی به نوعی می‌توان به عنوان کابینه‌ی آشتی ملی نام برد. تجربه در کارهای اجرایی و تحصیلات عالیه دانشگاهی به عنوان نقطه‌های قوت وزرای پیشنهادی توصیف شده است.

اما در این کابینه پیشنهادی از چهره‌های جوان و همچنین زنان اثری نیست. ازکابینه پیشنهادی روحانی به عنوان کابینه‌ای مردانه نام برده می‌شود. این در حالی است که حسن روحانی بارها از اهمیت «حقوق زنان و تکریم به این قشر از جامعه» صحبت کرده

حضور مصطفی پورمحمدی، به عنوان وزیر دادگستری انتقادهایی را حتی در میان طرفداران روحانی در پی داشته است. او کسی است که در گروه مرگ زندانیان سیاسی ایران در سال ۱۳۶۷ نماینده‌ی وزارت اطلاعات بوده است. از سوی دیگر، انتخاب زنگنه به عنوان وزیر نفت و نعمت زاده به عنوان وزیر صنعت، با استقبال اقتصاد دانان داخل ایران روبرو شده است. اما این انتخاب بیشترین واکنش و مخالفت را از سوی اصول‌گرایان داشته است واحتمال دارد با رای عدم اعتماد از سوی مجلس روبرو شوند.

برای بررسی بیشتر کابینه‌ی پیشنهادی حسن روحانی با علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و کارشناس سیاسی در لندن گفت‌وگویی داشتیم. این پرسش‌ها را با او مطرح کردیم که آیا تغییر نام‌ها با تغییر سیاست در حکومت اسلامی همراه خواهد شد؟ آیا این کابینه می‌تواند به خواسته‌های امروز جامعه‌ی ایران و کسانی که به روحانی رای دادند پاسخ دهد؟

August 10, 2013 02:05 AM


advertise at nourizadeh . com