August 23, 2013

راديو فرانسه

rfi_logo.png

ائتلاف اپوزیسیون تونس پیشنهادات "نهضت" را رد کرد


نوشتۀ شهلا رستمی

اتئلاف رنگارنگ اپوزیسیون تونس امروز، جمعه پیشنهاد حزب اسلامی در قدرت، "نهضت"، را برای برون رفت از تنش رد کرد. این ائتلاف می گوید گفتگوی بدون کناره گیری دولت از دست دادن زمان است....

گفت‌وگو با علیرضا نوری زاده-کارشناس خاورمیانه


ائتلاف اپوزیسیون همچنین می گوید هیچ گفتگوئی با اسلام گرایان بدون جایگزینی کابینه دولت توسط یک کابینه بدون برچسب ممکن نخواهد بود.

یک نماینده اپوزیسیون می گوید: نهضت تصمیم ندارد دولت را جایگزین کند و تنها می خواهد وقت بخرد.

سندیکای توانای "او ژ ژ ت ت "، که می تواند با 500.000 عضو خود کشور را فلج کند و میانجی میان اپوزیسیون و حزب در قدرت است، می گوید اسلام گرایان از خود گذشتگی بسیاری نشان دادند و خط قرمزهای خود را برداشتند. از جمله آنها ماده بسیار مورد بحث بازبینی قانون اساسی بود که در آن گفته می شد هیچ تغییری در این قانون اساسی نباید در جایگاه تعبیر "اسلام به عنوان مذهب کشور" تغییری به وجود آورد..

اسلام گرایان دیروز آمادگی خود را برای گفتگو پیرامون سندی اعلام کردند که در آن گفته می شود چنانچه توافقی به دست نیاید، دولت استعفا می کند و اسلام گرایان از قدرت کناره می گیرند. حزب نهضت، در پی گفتگو با سندیکای "او ژ ژ ت ت"، گر چه بر "گفتگوی ملی" برای یافتن یک راه حل مناسب برای همگان به عنوان پیش شرط تأکید می ورزد، اما نخستین باریست که مقوله استعفای دولت را پیش می کشد. مخالفان دولت هم اعلام کردند که برای واژگون کردن این دولت از روز شنبه، فردا، به مدت یک هفته دست به اعتراض و تظاهرات خواهند زد. دولت متهم است که نتوانسته از نظر امنیتی جلوی جنبش های جهادی را بگیرد، در زمینه های اقتصادی شکست خورده و به خواست‌های اجتماعی کسانی که انقلاب ژانویه را انجام دادند هم پاسخ نداده است.

اسلام گرایان می گویند در پی پیروزی در انتخابات سال 2011 از مشروعیت برخوردارند و کار اپوزیسیون را کودتا توصیف می کنند.

از علیرضا نوری زاده، روزنامه نگار و کارشناس امور خاورمیانه پرسیدم آیا سرانجام حزب نهضت ناچار خواهد شد به خواست های اپوزیسیون تن در بدهد ؟ علیرضا نوری می گوید : سناریوی مصر در تونس در حال تکرار شدن است و حزب نهضت که در آغاز سرسختی نشان می داد، در عمل دریافت که توانائی رودروئی با مردم را ندارد.

August 23, 2013 07:54 PM


advertise at nourizadeh . com