September 16, 2013

پنجره ای رو به خانه پدری

shahyad-12.jpg


پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 25 شهریور
در این شماره از برنامه دکتر نوریزاده نگاهی خواهند داشت به ملاقات حسن روحانی با رئیس جمهوری چین و روسیه و گفتگوهایی که در این جلسات درارتباط با وضعیت امروز منطقه و به خصوص سوریه انجام گرفته بود. در دنباله برنامه میپردازیم به نامه پرزیدنت اوباما به حسن روحانی رئیس جمهور ایران و پاسخ وی به دولت امریکا.