September 18, 2013

پنجره اي رو به خانه پدري

nor4-300x160.jpg
سه شنبه ۱۸ سپتامبر۲۰۱۳
با دکتر نوریزاده و محمد رضا شاهید میهمان ویژه امروز پنجره ای رو به خانه پدری خواهیم بود و برسی میکنیم مواضع اتخاذ شده از سوی دولت فرانسه در خصوص فجایع اخیر سوریه . با ما همراه باشید و این برنامه را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید
يوتيوب: http://youtu.be/xA3KwXHE8Nk

لايو استريم :

September 18, 2013 12:50 AM


advertise at nourizadeh . com