September 19, 2013

پنجره اي رو به خانه پدري

nor4-300x160.jpg
چهارشنبه 19 سپتامبر2013

در این شماره از برنامه نگاهی داریم به سخنان اخیر آیت الله علی خامنه ای رهبر جهوری اسلامی ایران در جمع فرماندهان سپاه. در دنباله برنامه دکتر نوریزاده گزارشی ارایه خواهند کرد از جنایاتی که در چند روز اخیر در سوریه توسط عوامل بشار اسد صورت گرفته و در ان بیش از ۸۰ کودک به خاک و خون کشیده شده اند.
میهمان ویژه امروز برنامه محسن خاتمی است .

یوتیوب : http://youtu.be/jXUPRR73rh0

لایو استریم :

September 19, 2013 12:26 AM


advertise at nourizadeh . com