September 20, 2013

پنجره ای رو به خانه پدری

nor4-300x160.jpg

جمعه 21 سپتامبر2013
در این شماره از برنامه با دکتر نوریزاده خواهیم بود و مروری خواهیم کرد بر مهمترین خبرهای روز ایران و خاورمیانه در هفته گذشته. نگاهی خواهیم داشت به سفر رئیس مجلس عراق از ایران و حواشی این سفر.
در ادامه به مسئله خروج ارز از ایران خواهیم پرداخت.. در این برنامه همچنین از فوتبال ،هنر و تئاتر نیز صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید و پنجره ای رو به خانه پدری ر با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما هستیم.
يوتيوب :
http://youtu.be/XNWBYCcjTng

لایو ستریم :

September 20, 2013 08:31 PM


advertise at nourizadeh . com