October 08, 2013

پنجره اي رو به خانه پدري

nor4-300x160.jpg

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۱۶ مهر

در این شماره از برنامه دکتر نوریزاده اشاره ای دارند به حال و هوای سیاسی امروز ایران در ادامه بحث ها و گفتگوهای جناح های مختلف سیاسی ، نظامی جمهوری اسلامی پس از سفر حجت الاسلام حسن روحانی به نیویورک و گفتگوی تلفنی او با پرزیدنت اوباماو همچنین نگاهی خواهند داشت به سخنان اخیر هاشمی رفسنجانی که سروصدای زیادی در محافل سیاسی داخلی به پا کرده است.
embed code:

link to website:
http://iranefardalive.com/Archive/2129

https://vimeo.com/76469952

link soundcloud:
https://soundcloud.com/iranefarda-tv/xm7kb4xmkuoi

October 8, 2013 11:58 PM


advertise at nourizadeh . com