October 09, 2013

رادیوفرانسه

rfi_logo.png

"شعارمرگ بر آمریکا"، مدافعین و مخالفین برچیدن آن در داخل نظام

نوشتۀ رحمت قاسم بیگلو

بحث و کش‌مکش در راس هرم قدرت در ایران بر سر شعار سی وچهار ساله ی " مرگ برآمریکا " به اوج تازه ای رسیده است...
در باره نقل قول های هاشمی رفسنجانی در یک گفت و گو با دکترعلیرضا نوری زاده، کارشناس امور ایران و خاورمیانه از وی در باره اعتبار نقل قول های هاشمی پرسیدم. دکتر نوری زاده در لندن . ..هاشمی رفسنجانی اخیراً گفته بود که "در برهه ای، آیت الله خمینی با تعطیل شدن شعار مرگ بر آمریکا موافقت کرد بود". این سخنان اکنون با گذشته یک هفته همچنان مورد بحث است، ولی منتقدین هاشمی از حامیان نظرات وی بسیار بیشتر است.
ازجمله شیخ جعفرشجونی؛ عضو جامعه روحانیت مبارزگفت است: "هاشمی برخلاف فرمایشات رهبری برای آمریکایی ها خود شیرینی می کند و کمک به دشمن حرام در حرام است. وی می افزاید: "این ضربه زدن به رهبر است و هاشمی باطن سیاه خودش را آشکار می کند".
سردار سپاهی سابق اسماعیل کوثری عضو کنونی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز ضمن انتقاد شدید از هوادران برچیده شدن شعار "مرگ برآمریکا" به سخنان آیت الله خمینی اشاره کرد که گفته بود: "باید به آن بطور تلویحی هواداران چنین سیاستی را " آخوند مزدور" دانسته است.
در باره نقل قول های هاشمی رفسنجانی در یک گفت و گو با دکترعلیرضا نوری زاده، کارشناس امور ایران و خاورمیانه از وی در باره اعتبار نقل قول های هاشمی پرسیدم. دکتر نوری زاده در لندن . گوش کنید:

October 9, 2013 10:42 AM


advertise at nourizadeh . com