October 11, 2013

پنجره اي رو به خانه پدري

nor4-300x160.jpg

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه ۱۸ مهرماه

در این شماره از برنامه دکتر نوریزاده اشاره ای خواهند داشت به فرصت خوبی که پیش روی دولت حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور ایران قرار دارد تا بتواند از آن به بهترین شکل استفاده نمایدو قدمهای مثبتی برای بهبود شرایط بین المللی ایران بردارد. در ادامه برنامه همچنین نگاهی داریم به نوشته اخیر محمد جواد ظریف در ارتباط با جلسه محرمانه در مجلس و رفتار ناشایست حسین شریعتمداری در انتشار و جعل سخنان گفته شده در آن مجمع که در نهایت منجر به بستری شدن وی در بیمارستان و لغو قرار های مهم او در وزارت امور خارجه شده بود.

embed code:

website:
http://iranefardalive.com/Archive/2223

لینک ویمیو
https://vimeo.com/76628322

youtube:
http://youtu.be/QqDXd2gp-3g


soundcloud:
http://snd.sc/1g2RLxG

October 11, 2013 12:41 AM


advertise at nourizadeh . com