October 11, 2013

پنجره اي رو به خانه پدري

nor4-300x160.jpg

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه ۱۹ مهرماه

در این شماره از برنامه دکتر علیرضا نوریزاده نگاهی دارند به مجموعه حوادث و رویدادهای ادبی در هفته ای که گذشت و همچنین اشاره ای خواهند داشت به جایزه نوبل ادبیات امسال که به خانم آلیس مونرو نویسنده کانادایی اهداشد.
در ادامه برنامه ویدیو کوتاهی خواهیم دید از مراسم فال گیری یک آخوند و دیدگاهش در ارتباط با رضا شاه بزرگ و مسئله صیغه و تعدد زوجین در ایران. در بخش بعدی به سراغ وزیر فرهنگ و ارشاد فعلی حکومت اسلامی ایران میرویم و به بررسی نظرات وی در ارتباط با ممیزی کتاب می پردازیم. در این شماره از برنامه همچنین نگاهی خواهیم داشت به سخنان علی لاریجانی در ارتباط با فعالیت های هسته ای ایران. با ما همراه باشید و این برنامه را برای دوستان خود ارسال کنید.

embed code:


vimeo:
https://vimeo.com/76712979

website:
http://iranefardalive.com/Archive/2296

soundcloud:
http://snd.sc/1g6qdHO

يوتيوب لينك :
http://www.youtube.com/watch?v=i3Cp0JKd7N0

October 11, 2013 11:58 PM


advertise at nourizadeh . com