October 18, 2013

پنجره ای رو به خانه پدری

nor4-300x160.jpg

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه ۲۵ مهرماه

در این شماره از برنامه دکتر علیرضا نوریزاده برنامه را با نگاهی به آنچه در نشست اخیر ۱+۵ با سران حکومت اسلامی ایران گذشت آغاز میکنند. در ادامه به تحلیل سخنان کاترین اشتون و محمد جواد ظریف در این جلسه خواهند پرداخت و سپس ناگفته هایی را از پشت پرده این مذاکرات خواهیم شنید.
در بخش دوم برنامه دکتر نوریزاده میزبان خانم دکتر نوشین ثابتی هستند و به بررسی بعد دیگری از فاجعه ی تصویب قانونی لایحه ازدواج پدرخوانده با فرزند خواهند پرداخت و همچنین نگاهی دارند به مقاله جدید خانم شکوه میرزادگی در این ارتباط. شما نیز میتوانید به این بحث و گفتگو ها بپیوندید.

embed code:


link to website:
http://iranefardalive.com/Archive/2502

video HQ
http://new.livestream.com/Iranefardatv/live/videos/32447911

youtube:
http://youtu.be/1uatzT5yBq8

Link vimbo
https://vimeo.com/77171114

Livestream Link
https://new.livestream.com/Iranefardatv/live

sound cloud:(لینک صدا )

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/m

October 18, 2013 12:25 AM


advertise at nourizadeh . com