October 24, 2013

رادیو فرانسه

rfi_logo.png

نشست دوستان سوریه در لندن
ایران با پذیرش یک حکومت انتقالی بدون بشاراسد، می تواند در کنفرانس ژنو شرکت کند
نوشتۀ بیژن برهمندی
بروایت لوران فابیوس، یکی از توافقات امروز این است که باید از کنفرانس ژنو، حکومت موقتی بیرون بیاید که تمام قدرت از جمله قدرت بشار اسد را در اختیار داشته باشد. فابیوس گفت اگر ایران این موضوع را بپذیرد دیگر مشکلی نخواهد بود...گفتگو با علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه...

عصر امروز با پایان گرفتن اجلاس یازده کشور موسوم به "دوست سوریه"، لوران فابیوس- وزیر خارجه فرانسه، از دستاوردهای این همایش اظهار خشنودی کرد و گفت هماهنگی فراوانی میان شرکت کنندگان درباره کنفرانس" ژنو ٢" وجود داشت و حتی در جزئیات توانستیم به توافق برسیم.

فابیوس، در توصیف نتایج جلسه امروز تأکید کرد که برای یک کنفرانس موفق باید در یک سوی مذاکره عوامل رژیم سوریه حضور داشته باشند و نه شخص بشار اسد و در طرف مقابل هم اپوزیسیون میانه‌رو قرارداشته باشد.

وزیر خارجه فرانسه، گفت اگر چنین ترکیبی بوجود نیاید، نشستی خواهیم داشت که یک طرفش رژیم اسد و طرف دیگرش شورشیان افراطی خواهند بود.

لوران فابیوس، درباره شرط حضور ایران در کنفرانس " ژنو ٢" ، اظهار نظر کرد که ایران اگر می‌خواهد در این نشست حاضر باشد باید ایده یک حکومت انتقالی بدون بشار اسد را بپذیرد.

بعقیده فابیوس، ما به یک موضع روشن رسیده‌ایم. اینکه اهداف " ژنو ٢" روشن شده است و همه کشورهائی که این اهداف را قبول کنند می توانند در آن شرکت نمایند، او توضیح داد که در میان این اهداف، یکی هم این است که باید از این اجلاس حکومت موقتی بیرون بیاید که تمام قدرت، از جمله قدرت بشار اسد را در اختیار داشته باشد. فابیوس گفت اگر ایران این موضوع را بپذیرد، دیگر مشکلی نخواهد بود.

کنفرانس ژنو که قرار است بر طبق توافقات امروز، مسئولان رژیم سوریه و اپوزیسیون را برای تشکیل یک حکومت انتقالی بدور هم جمع کند تا بحال چندین بار به تعویق افتاده است. هم اکنون نیز اپوزیسیون از هم پاشیده سوریه، قرار است در اوایل ماه نوامبر جلسه دیگری تشکیل دهد و درباره شرکت در کنفرانس گفتگو کند.

لوران فابیوس، دستاوردهای اجلاس امروز را از نظر اپوزیسیون سوریه هم مفید توصیف کرد و گفت ما پاسخ‌های معینی را برایشان فرستادیم و آنها می توانند بر اساس این عوامل تصمیمات ضروری اتخاذ کنند.

October 24, 2013 01:45 AM


advertise at nourizadeh . com