November 06, 2013

راديو فرانسه

rfi_logo.png

عسگراولادی، چهره مرموز سیاسی-اقتصاد و مذهبی حکومت اسلامی در گذشت
نوشتۀ رحمت قاسم بیگلو

گفت‌و‌گو با علیرضا نوری‌زاده، روزنامه نگار

وی در دهه هشتاد زندگی خود بود. علی رغم گذشته سیاسی نه چندان روشن وی در احزاب اسلامی مانند فدائیان اسلام و یا مُوتلفه اسلامی، عسگراولادی به علت نقش گسترده خود در زمینه های اقتصادی وسیاسی ایران پس از انقلاب برای علاقمندان به رویدادهای ایران ازهمه چهره های مشهور به رهبری موتلفه اسلامی شناخته تربود.
در سیرتحولات سیاسی سه دهه حکومت اسلامی در ایران، حبیب الله عسگراولادی به عنوان دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری و عضو شورای مرکزی حزب مُوتلفه بوده است.
وی در مسیرفعالیت های سیاسی خود در سه دهه گذشته درعالی ترین سطح رهبری سیاسی و اقتصادی از نفوذ وسیعی برخوردار بوده و در چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری یکی از نامزدان احزاب اسلامی برای ریاست جمهوری بود.

به مناسبت درگذشت یکی از پرسابقه ترین چهرهای بینادگرای اسلامی در ایران، در گفت وگوئی با دکترعلیرضا نوری زاده، در آغاز ازوی پرسیدم، کنیه این چهره سیاسی ایران به کجا بازمی گردد.

November 6, 2013 01:31 AM


advertise at nourizadeh . com