November 08, 2013

پنجره اي رو به خانه پدري

nor4-300x160.jpg

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه ۱۶ آبان

برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را آغاز خواهیم کرد با شعری زیبا از دکتر علی رضا نوریزاده . در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به فساد گسترده بین مسئولان جمهوری اسلامی که در طول تاریخ ایران بی سابقه بوده است و جنایت ها وسنگدلی این رژیم در قبال کردها وبلوچ های عزیز میهنمان در روزها ی اخیر که از دید دکتر نوریزاده به منظور ایجاد تفرقه های قومی و مذهبی صورت میگیرد. در ادامه و پس از مروری بر اوضاع و احوال سیاسی این روز های ایران و منطقه گفتگویی خواهیم داشت با خانم محبوبه حسین پور خواهر زنده یاد اردشیر حسین پور دانشمند برجسته فیزیک اتمی.

website:
http://iranefardalive.com/Archive/3235

Archive:
http://iranefardalive.com/archive/panjareh-ro-be-khane-pedari

video link(HQ)
http://new.livestream.com/Iranefardatv/live/videos/34218688

embed code:


فایل صوتی برنامه روز پنجشنبه:
https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/kqineu8ls1wa
لینک دانلود برنامه روز پنجشنبه:
http://vimeopro.com/iranefarda/dont-miss-it/video/78879941
لینک یوتیوب :
http://youtu.be/3Q7M9bKiEsw

November 8, 2013 02:21 AM


advertise at nourizadeh . com