January 08, 2014

رادیو فرانسه

rfi_logo.png

اهمیت تصویب قانون برابری زن و مرد در تونس

یک روز پس از تصویب بند «برابری بدون تبعیض شهروندان زن و مرد» در قانون اساسی آینده تونس، علی‌رضا نوری‌زاده، تحلیلگر جهان عرب، در گفت‌وگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه، به تأثیر این قانون بر شرایط سیاسی تونس و همچنین تأثیراتش بر کشورهای عربی و اسلامی می‌پردازد.
آقای نوری‌زاده معتقد است که غنوشی، رهبر حزب اسلامگرای نهضت در تونس، خود را با شرایط سیاسی و اجتماعی کشورش پس از انقلاب سال 2011 تطبیق داده است.
این تحلیلگر سیاسی می گوید که حزب نهضت دریافت که اگر بخواهد دوباره قبای قدیمی را بر تن کند، خریداران بسیاری نخواهد داشت، به ویژه با شکست تجربه اسلامگرایان در مصر و در خود تونس.
نوری زاده همچنین تأثیرپذیری کشورهایی مثل ایران و مصر را از تحولات تونس بسیار زیاد می داند و می گوید: اگر تونس موفق شود، در درجه اول الگوی بسیار خوبی برای کشورهای عربی خواهد شد. این که اگر اسلامگراها بخواهند در عرصه سیاست عمل کنند باید معتدل باشند.

January 8, 2014 11:22 AM


advertise at nourizadeh . com