February 05, 2014

آنسوی خبر

اخبار روزانه ایران و جهان سه شنبه ۱۵ بهمن

در این شماره از آنسوی خبر همچون روال پیشین ابتدا نگاهی می کنیم به مهمترین رویدادهای خبری بیست و چهار ساعت گذشته و سپس توضیح و تفسیر اخبار از دریچه نگاه دکتر علیرضا نوریزاده . در انتها گزارشی خواهیم دید از محمدرضا شاهید از پاریس در ارتباط با سفر اخیر نمایندگان بیش از صد شرکت فرانسوی به تهران . با ما همراه باشید و دوستان خود را نیز از اخبار روز مطلع کنید


youtube

http://youtu.be/p-5BBtQZpq0

vimeo

http://vimeo.com/85856132

download

http://vimeopro.com/iranefarda/dont-miss-it/video/85856132

Website

http://iranefardalive.com/Archive/5605

Archive

iranefardalive.com/archive/akhbare-rozaneh

soundcloud

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/15-4

soundcloud(نسخه کم حجم)

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/15-3

February 5, 2014 12:44 AM


advertise at nourizadeh . com