March 21, 2014

نوروزتان پیروز

1333184389.jpg

فرارسیدن نوروز ایرانی ، و سال نو خورشیدی را به همه هموطنان عزیزم و همه آنها که در پرتو شعله های فرهنگ ایرانی ، جان و جهانشان گرما میگیرد ، تبریک میگویم .
باشد که سال تازه ، رویش شکوفه های نهال آزادی و حاکمیت ملی را در خانه پدری شاهد باشیم.
علیرضا نوری زاده ، نوروز 1393

March 21, 2014 03:11 PM


advertise at nourizadeh . com