April 11, 2014

تفسیر خبر

تفسیر خبر جمعه ۲۲ فروردین

همچون شماره های پیشین جمعه شب های تفسیر خبر آقایان دکتر علی رضا نوریزاده از لندن و دکتر محسن سازگارا از واشنگتن میهمانان جمشید چالنگی هستند.
در این شماره می پردازیم به خبر اجرایی شدن فاز دوم یارانه ها و مشکلات مردم در روند ثبت نام اینترنتی فرم تقاضای یارانه و آنسو تر تقاضاهای مستمر دولت و امامان جمعه شهر ها برای انصراف ایرانیان توانمند از دریافت یارانه ها.
در بحثی دیگر به موضوع مرگ ایرانشناس سرشناس امریکایی “ریچارد فرای” خواهیم پرداخت و بررسی این موضوع که چرا دولتمردان ایرانی آخرین آرزوی این ایران دوست را مبنی بر دفن شدن پیکرش در شهر اصفهان و در کنار زاینده رود اجابت نمیکنند و پیکر وی همچنان در سرد خانه منتظر اجازه مقامات حکومت ولی فقیه نگهداری میشود.
youtube
http://youtu.be/lPWegylazBQ
vimeo
http://vimeo.com/91731598
download
http://vimeopro.com/iranefarda/dont-miss-it/video/91731598
Website
http://iranefardalive.com/Archive/7006
Archive
http://iranefardalive.com/archive/tafsire-khabar
soundcloud
https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/22-9
soundcloud(نسخه کم حجم)
https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/22-8
balatarin
https://www.balatarin.com/permlink/2014/4/11/3542929

تفسیر خبر جمعه 22 فروردین from Iranefarda TV Network on
Vimeo
.


April 11, 2014 11:30 PM


advertise at nourizadeh . com