May 14, 2014

دعوت سعود الفیصل از محمد جواد ظریف

nimeh shab.jpg

روابط ایران و سعودی که طی سالهای اخیر به علت اختلافات دو کشور بر سر قضایای منطقه ای و در صدر آن سوریه ، بحرانی بوده است ، اینک با دعوت سعود الفیصل وزیر خارجه سعودی از همتای ایرانیش محمد جواد ظریف ، مورد بحث در گفتگوی کیان معنوی از رادیو فردا با علیرضا نوری زاده مدیر مرکز پژوهشهای ایران و عرب ، میباشد .

May 14, 2014 11:08 AM


advertise at nourizadeh . com