May 29, 2014

رادیو فرانسه

rfi_logo.png

حضور هزاران سوری برای دادن رای در برابر سفارت کشورشان در لبنان

نوشتۀ شهلا رستمی

هزاران شهروند سوری، امروز به پیشواز انتخابات ریاست جمهوری روز سوم ژوئن کشورشان رفتند و برای دادن رای در برابر سفارت کشورشان در لبنان حضور یافتند.

گفتگو با علیرضا نوری زاده: مدیر مرکز پژوهشهای ایران و عرب

این حضور گسترده باعث راه بندان شدید در بیروت و حومه آن شد. سوری ها پرچم و تصویر های بشار اسد را در اونیفورم نظامی و نیز پرچم حزب اله را در دست داشتند که در کنار نیروهای دولتی سوری با اپوزیسیون این کشور در مبارزه است.

یکی از خبرنگار سوری که در میان جمعیت بود به خبرنگار خبرگزاری فرانسه گفت : "دوستان سوریه" کجا هستند و چرا برای دیدن این میلیون ها نفری که برای رای دادن آمده اند، نمی آیند؟

منظور از "دوستان سوریه" شماری از کشورهای غربی و برخی کشورهای عربی است که هر از گاه برای یافتن راههای دستیابی به صلح در سوریه تشکیل جلسه می دهند.

به گفته وزارت امور خارجه سوریه، 40.000 شهروند این کشور بر روی فهرست های انتخاباتی نام نویسی کرده اند.

به نوشته روزنامه "الوطن"، تنها نام 200.000 نفر از سه میلیون پناهجو و یا دیگر سوری های بیرون از کشور، بر فهرست های انتخاباتی 39 سفارت، برای شرکت در رای گیری پیش رس امروز، دیده می شود.

از سوی دیگر، روزنامه "کومرسانت" روسیه خبر داد که این کشور قرار است یک کمک 240 میلیون یوروئی در سال 2014 به سوریه بکند.

به نوشته این روزنامه، خبر انجام این کمک در پی دیدار یک هیأت روسی از دمشق اعلام شد و هدف از آن مبارزه با مشکلات اجتماعی ناشی از مبارزاتی توصیف شده که از سال 2011 در سوریه آغاز شده است.

May 29, 2014 02:37 AM


advertise at nourizadeh . com