June 10, 2014

پنجره ای رو به خانه پدری

nor4-300x160.jpg

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 19 خرداد
درودی دوباره به شما همراهان همیشگی ایران فردا ، پنجره ای رو به خانه پدری امروز را با مروری کوتاه براخبار ورویداد های مهم چند روز اخیر ایران ، منطقه و جهان آغاز می کنیم . در ادامه به همراه میهمان ارجمند برنامه دکتر منوچهر فرح بخش (کارشناس مسائل اقتصادی) خواهیم بود و پیرامون نقش پررنگ دوره پهلوی اول در ابعاد گوناگون تاریخ معاصرایران و بخصوص زمینه های اقتصادی کشور به بحث می نشینیم . در قسمت دوم برنامه ابتدا سخنان اخیر محمد باقر نوبخت (معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) درارتباط با توانایی دولت در رویارویی با شرایط سخت تر اقتصادی را مورد بررسی و تحلیل قرار داده و سپس با نگاهی جامع به شرایط موجود در مورد دورنمای اقتصادی کشور و آینده معیشتی مردم یران صحبت خواهیم کرد . با ما همراه شوید و دیدگاه هایتان را در ارتباط با موضوع های مطرح شده برایمان بنویسید .
youtube
http://youtu.be/M-6FI4PhQiM
vimeo
http://vimeo.com/97634391
download
vimeopro.com/iranefarda/dont-miss-it/video/97634391
HQ
https://new.livestream.com/Iranefardatv/live/videos/53360775
Website
iranefardalive.com/Archive/8081
Archive
iranefardalive.com/archive/panjareh-ro-be-khane-pedari/
soundcloud
https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-090614
soundcloud(نسخه کم حجم)
https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-090614-1
balatarin
https://www.balatarin.com/permlink/2014/6/9/3592588
Embed

June 10, 2014 03:04 AM


advertise at nourizadeh . com