June 22, 2014

rfi_logo.png

آمریکا و ایران: احتمالات و دشواری‌های اقدام نظامی در عراق
نوشتۀ واسع محسن

گروه "داعش" یا دولت اسلامی عراق و شام در روزهای اخیر چندین شهر مهم عراق را به تصرف خود درآورد و دامنه این تصرفات را به یک صد کیلومتری بغداد، پایتخت عراق هم رساند. در این میان احتمال مداخله نظامی ایران در بحران عراق، آنهم در همسویی با آمریکا بحث تازه ای را در معادلات سیاسی منطقه بوجود آورده است.
تهدید سقوط بغداد بدست جنگجویان این گروه و نگرانی از یک بحران پیچیده نظامی که بگمان ناظران احتمال تجزیه عراق را بوجود آورده باردیگر مسأله مداخله نظامی آمریکا در عراق را مطرح کرده است.
در روزهای گذشته، مقام های آمریکایی از جمله باراک اوباما- رئیس جمهور آمریکا، درباره چگونگی مقابله نظامی با جنگجویان "داعش" اظهار نظر کرده اند اما از قرائن چنین به نظر میرسد که چنین اقدامی نه تنها از حمایت اکثریت مقام‌های آمریکایی برخوردار نیست بلکه حتی در صورت چنین حمایتی، عملی کردن آن کار آسانی نخواهد بود.
در این میان احتمال مداخله نظامی ایران در بحران عراق، آنهم در همسویی با آمریکا، بحث تازه ای را در معادلات سیاسی منطقه بوجود آورده است.
مهدی مظفری- استاد دانشگاه در دانمارک، علی رضا نوری زاده- مدیر مرکز مطالعات ایران-عرب در لندن و حسن هاشمیان- تحلیلگر مسایل خاورمیانه در ترکیه، در برنامه این هفته "زمینه ها و زمانه‌ها" احتمالات و دشواری‌های مداخله نظامی آمریکا و ایران در عراق را بررسی می کنند.

آنان همچنان به پرسش‌هایی در رابطه با یک راه حل سیاسی برای بحران عراق از طریق ایجاد یک دولت وحدت ملی پاسخ میدهند.


June 22, 2014 03:55 PM


advertise at nourizadeh . com