August 01, 2014

رادیو فرانسه

rfi_logo.png

مشکل فلسطین و ریشه‌های آن

نوشتۀ عزیز احمد فرد

چرا مشکل فلسطین که از چندین دهه به اینسو مطرح شده است حل نمیشود، همراه با مسایل مربوط به جنگ اخیر، در میزگرد این هفته دنبال ریشه‌های این قضایا هم رفتیم. از آغاز جنگ جدیدی که در غزه جریان دارد حدود دوهفته میگذرد، امروز چند ساعاتی آتش بس بود تا مردم غیرنظامی بتوانند کمی به خود رسیدگی کنند، ولی هر دو طرف منازعه دلایلی برای قبول نکردن آتش بس دارند. نه تنها در کوتاه مدت، دست رسی به آتش بس مشکل است بلکه در دراز مدت هم روی مسایل عمیق مطرح میان دو طرف، پیشرفت زیادی صورت نگرفته است.

این مسایل را امروز، با آقایان جلال ایجادی- مفسر مسایل سیاسی، احمد فهیم کوهدامنی- خبرنگار درکابل و سخنگوی استاد سیاف کاندیدای ریاست جمهوری و علی رضا نوری زاده- متخصص مسایل خاور میانه، بررسی میکنیم.

هر سه مهمان ما در مورد محکوم کردن حملات اسرائیل توافق دارند ولی تفاوت نظر در مورد حملات حماس است که آقای کوهدامنی آنرا تا حدی موجه میداند و آقای نوری زاده آنرا مایۀ آخرین مشکلات میداند.

آقای ایجادی در سرح موضع کشور های غربی میگوید که اگرچه بطور مثال فرانسه، بیشتر اسرائیل و امنیت این کشور برایش مهم است تا عرب‌ها و خواست های آنان، ولی با آنهم در این کشور و کشورهای دیگر غربی، نهادها و شخصیت‌های زیادی از وضعیت فلسطینی‌ها در تشویش هستند و بر ضد جنگ اعتراض میکنند.
میزگرد با آقایان جلال ایجادی- مفسر مسایل سیاسی، احمد فهیم کوهدامنی- خبرنگار درکابل و سخنگوی استاد سیاف کاندیدای ریاست جمهوری و علی رضا نوری زاده- متخصص مسایل خاور میانه، را از طریق فایل صوتی گوش کنید.


August 1, 2014 02:56 PM


advertise at nourizadeh . com