October 04, 2014

تفسیر خبر

تفسیر خبر جمعه ۱۱ مهر

همراه با میهمانان جمعه شبهای برنامه تفسیر خبر آقایان دکتر علیرضا نوری‌زاده در اروپا و دکتر محسن سازگارا در واشنگتن تحلیل و بررسی خواهیم کرد مهمترین خبرهای روز در ایران و آنچه را که در منطقه و عرصه بین المللی در ارتباط با ایران و مردم ایران در جریان است . با ما همراه شوید و با نوشتن نظراتتان ما را از دیدگاه‌های خود در خصوص مسائل مطرح شده در برنامه امشب آگاه سازید .

youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=DXwSuuOXxNQ&feature=youtu.be
vimeo:
http://vimeo.com/107935542
download:
http://vimeopro.com/iranefarda/dont-miss-it/video/107935542
soundcloud:
https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/11a-8
soundcloud (kam hajm)
https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/11a-7
website:
http://iranefardalive.com/Archive/10183
archive:
http://iranefardalive.com/archive/tafsire-khabar/
embed:

تفسیر خبر

October 4, 2014 05:30 AM


advertise at nourizadeh . com