October 10, 2014

تفسیر خبر

تفسیر خبر جمعه 18 مهر

همراه با میهمانان جمعه شبهای برنامه تفسیر خبر آقایان دکتر علیرضا نوری‌زاده در لندن و دکتر محسن سازگارا در ایتالیا تحلیل و بررسی خواهیم کرد مهمترین خبرها در عرصه داخلی کشور بویژه رویدادهای اقتصادی و آنچه را که در زندان های رژیم ولایت فقیه می گذرد و همچنین نگاهی داریم به آخرین تحولات برنامه هسته ای جمهوری اسلامی در روند مذاکرات با 1+5. با ما همراه شوید و با نوشتن نظراتتان ما را از دیدگاه‌های خود در خصوص مسائل مطرح شده در برنامه امشب آگاه سازید

October 10, 2014 08:59 PM


advertise at nourizadeh . com