December 12, 2014

تفسیرخبر

تفسیرخبر جمعه 21 آذر

همراه با میهمانان جمعه شبهای تفسیر خبر آقایان دکتر علیرضا نوری‌زاده (مدیر مرکز پژوهش های ایران و اعراب در لندن) و دکتر محسن سازگارا (مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن) مهمترین خبرهای روز در کشور و آنچه را که در منطقه و عرصه بین المللی در ارتباط با ایران و مردم ایران در جریان است را تحلیل و بررسی خواهیم کرد . در این شماره از برنامه درباره موضوعاتی چون ادامه اختلاس های مالی کارگزاران پیشین و کنونی جمهوری اسلامی ، هشدار کنفرانس سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در دوحه قطر نسبت به دخالت های حکومت ایران در اوضاع منطقه ، پیامدهای گران شدن نان و پایین آمدن قیمت نفت در بازارهای جهانی گفتگو خواهیم کرد و نیز نگاهی خواهیم داشت به وقایع و رویدادهای اخیر در سوریه و عراق . با ما همراه شوید و نظراتتان را در خصوص مسائل مطرح شده در این برنامه برایمان بنویسید

December 12, 2014 08:30 PM


advertise at nourizadeh . com