January 02, 2015

تفسیر خبر

تفسیر خبر جمعه 12 دی

در این شماره همچون جمعه های پیشین تفسیر خبر ، همراه با آقایان دکتر علیرضا نوری‌زاده (مدیر مرکز پژوهش های ایران و اعراب در لندن) و دکتر محسن سازگارا (مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر) نگاهی به مهمترین اخبار و رویدادهای سال گذشته میلادی و آنچه که در منطقه و عرصه بین المللی در ارتباط با ایران و مردم ایران در جریان است می اندازیم . با قرار گرفتن در آستانه سالگرد آغاز به کار دولت دکتر شاپور بختیار ، کارنامه دولت حسن روحانی را تحلیل و بررسی خواهیم کرد . با ما همراه شوید و نظراتتان را در خصوص مسائل مطرح شده در این برنامه برایمان بنویسید .

January 2, 2015 08:57 PM


advertise at nourizadeh . com