February 04, 2015

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 14 بهمن

nor4-300x160.jpg

دوستان و همراهان نازنین سلام ، پنجره ای رو به خانه پدری امروز را بار دیگر از لس‌آنجلس شهر فرشته‌ها و از استدیو ایران فردا به سوی شما یاران همیشگی در سراسر این دنیای پهناور و بویژه در خانه پدری ، ایران عزیزمان گشوده‌ایم . در این شماره در کنار علی‌رضا میبدی دوست و یار دیرین خواهیم بود و به اتفاق ایشان در باب مسائلی همچون نحوه‌ی برخورد با دگراندیشان در نظام گذشته و قیاس آن با حاکمیت اسلامی ، اقتدار گرایی روزافزون نیروهای مسلح در تمامی عرصه‌های داخلی وسیاست گذاریهای خارجی و پیامدهای آن بر سرنوشت مردم ایران ،اوضاع و احوال سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی گذشته و حال کشور و همچنین شرایط حاکم بر منطقه در چند دهه اخیر و بخصوص پس از انقلاب سال پنجاه و هفت و به قدرت رسیدن روحانیون تندرو به بحث و گفتگو نشسته‌ایم . با ما همراه شوید و با نوشتن نظراتتان در این مباحث مشارکت نمایید .
youtube
http://youtu.be/0p3--iXgjog
vimeo
https://vimeo.com/118562083
download
http://vimeopro.com/iranefarda/dont-miss-it/video/118562083
website
http://iranefardalive.com/Archive/12558
hq
https://new.livestream.com/Iranefardatv/live/videos/75894339
archive
http://iranefardalive.com/archive/panjareh-ro-be-khane-pedari/
soundcloud
https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/14-16
soundcloud نسخه کم حجم
https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/14-15
embed

February 4, 2015 12:16 AM


advertise at nourizadeh . com