February 05, 2015

ثبت است بر جریده عالم دوام ما

unnamed.jpg


پرویز اصفهانی دوست و همکار دیرینه ام ،روزنامه نگار پرسابقه و ایراندوست ، نویسنده شریف و آزاده سحرگاه امروز پنجشنبه به علت بیماری سرطان درگذشت . برای من همه یادهای پرویز سرشار از ایثار و صفای دل و سخت کوشی است . پرواز پرویز را به جاودانگی ، به روزنامه نگاران وطنم ، هزاران هزار خواننده هفته نامه نیمروز که اصفهانی و خانواده اش ، با سختی های فراوان در لندن منتشر میکرد و فراتر از همه به شریک وفادار زندگیش لادن اصفهانی و فرزندان و نوادگان و دامادهای او و خانواده محترم اصفهانی تسلیت میگویم. هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق ثبت است بر جریده عالم دوام ما

عکس ضمیمه است

February 5, 2015 02:54 PM


advertise at nourizadeh . com