May 19, 2015

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 29 اردیبهشت

nor4-300x160.jpg

با درود فراوان حضور شما نازنینان و همراهان تلویزیون ایران فردا. در بیست و نهمین روز از اردیبهشت ماه سال هزار و سیصد و نود و چهار برابر با نوزدهم ماه می میلادی، ” پنجره ای رو به خانه پدری” را با شعری از دفتر اشعار دکتر علی رضا نوریزاده میگشاییم. در بخش نخست برنامه امروز نگاهی داریم به خاطرات روزهای دور ایران و از نازنینانی چون “جعفر شهری” و کتاب نفیس و گرانقدر وی “طهران قدیم” یاد میکنیم و سپس نگاه موشکافانه ای خواهیم داشت به تاریخ ایران در زمان قاجار و به خصوص ماجرای بر تخت نشستن احمد شاه . در بخش دوم برنامه سفری خواهیم داشت به منطقه و اوضاع و احوال سیاسی امروز در عراق را تحلیل و بررسی خواهیم کرد.پایان بخش این شماره از برنامه نگاهی خواهد بود گذارا به اتفاقات و رویدادهای تلخ پس از بازی تراکتورسازی و نفت تهران در تبریز. با ما همراه باشید و پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات و دیدگاههای شما در ارتباط با موضوعات مطرح شده در برنامه هستیم.

website:
http://iranefardalive.com/Archive/14584
archive:
http://iranefardalive.com/archive/panjareh-ro-be-khane-pedari/
youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=8y8TK7nltkY
vimeo:
http://vimeopro.com/iranefarda/dont-miss-it/video/128232582
download:
http://vimeopro.com/iranefarda/dont-miss-it/video/128232582
soundcloud1:
https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/sequence-01-1
soundcloud2:
https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/sequence-01
direct download:
https://drive.google.com/file/d/0Bw19dzjWVsf9MVlSRS05X3BkRzg/view?usp=sharing
embed:

May 19, 2015 09:28 PM


advertise at nourizadeh . com