June 05, 2015

رادیو فرانسه


داوطلبان شیعه ایرانی و عراقی در سوریه برای مبارزه با داعش - گفتگو با رادیو فرانسه

حدود هفت هزار داوطلب شیعه ایرانی و عراقی برای دفاع از دمشق به محل رسیده اند. ارتش سوریه گرچه دچار ناتوانی شده، اما به شمار یورش های هوائی خود افزوده است. در عراق، نیروهای داعش با بستن سدهای رودخانه فرات در نزدیکی رمادی، تلاش کردند تا با خشک کردن بستر این رود به مناطق زیر کنترل ارتش رخنه کنند.
از علیرضا نوری زاده، روزنامه نگار و تحلیل گر مسائل خاورمیانه پرسیدم تا چه حد حضور این نیروها خواهد توانست مسیر جنگ با داعش را تغییر دهد ؟
علیرضا نوری زاده می گوید مسئله سوریه با عراق متفاوت است. در سوریه نیروهای دیگری چون جبهۀ نصرت و ارتش ملی وجود دارند. خاک سوریه درعمل به سه قسمت تقسیم شده است. پنجاه درصد آن زیر کنترل داعش، سی درصد زیر کنترل نیروهای دیگر و تنها بیست درصد زیر کنترل ارتش این کشور است. از سوی دیگر، در ارتش سوریه نیز شکاف به وجود آمده است. در این وضعیت، جمهوری اسلامی ایران با هدف باز نگاه داشتن راه دمشق به لبنان- جائی که ده هزار نیروی حزب الله به سر می برند- در تلاش است تا دمشق را تقویت کند

گفتگو با رادیو فرانسه با علیرضا نوری زاده

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ftou4d1a2ide


June 5, 2015 09:56 PM


advertise at nourizadeh . com