March 22, 2016

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 3 فروردین

nor4-300x160.jpg

در سومین روز از بهار طبیعت پنجره ای رو به خانه پدری را با شعری از دفتر اشعار دکتر علی رضا نوریزاده آغاز خواهیم کرد و سپس به تفصیل در ارتباط با فاجعه تروریستی بروکسل تازه ترین اطلاعات را به سمع و نظر گرامیتان خواهیم رساند . در بخش بعدی برنامه پرده از فساد در یک پرونده هولناک قضایی در ایران برخواهیم داشت و صدای یک خانواده مظلوم و ستم دیده را به بلندی فریاد خواهیم کرد. امروز همچنینن در قسمت پایانی برنامه سری خواهیم زد به منطقه و مروری داریم بر مهمترین رویدادهای سیاسی در دنیای پر آشوب خاورمیانه. با ما همراه باشید و پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود نیز به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات و دیدگاههای شما عزیزان در ارتباط با موضوعات مطرح شده در این برنامه هستیم.

youtube:
https://youtu.be/U2mbxaONYoY

telegram:
https://telegram.me/iranefardatv

website:
http://iranefardalive.com/Archive/20399

archive:
http://iranefardalive.com/archive/panjareh-ro-be-khane-pedari/

Download:
https://vimeopro.com/iranefarda/dont-miss-it/video/159992670

soundcloud1:
https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/khaneh-pedari-22nd-march-live-abs

soundcloud2:
https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/khaneh-pedari-22nd-march-live-abs-1

google drive:
https://drive.google.com/open?id=0Bw19dzjWVsf9bFdYSS1JZ1pYdUU

embed:


March 22, 2016 09:56 PM


advertise at nourizadeh . com