May 11, 2016

تلفات سنگین سپاه در سوریه؛ تمدید آتش‌بس در حلب

کمک-بزرگ-ایران-به-سوریه.jpeg

رادیو زمانه برای بررسی بیشتر اوضاع سوریه و شمار کشته‌شدگان سپاه پاسداران و افغان‌های اعزامی به جنگ سوریه پرسش‌هایی با دو کارشناس سیاسی منطقه علیرضا نوری‌زاده و حسن هاشمیان در میان می‌گذارد


http://www.radiozamaneh.com/276753

May 11, 2016 10:27 AM


advertise at nourizadeh . com