June 17, 2016

پنجره ای رو به خانه پدری پنج شنبه 27خرداد

nor4-300x160.jpg

با درود فراوان حضور شما یاران و همراهان همیشگی تلویزیون ایران فردا. امروز پنج شنبه 27خرداد سال 1395 پنجره ای رو به خانه پدری را از شهر فرشتگان با شعری از دفتر اشعار دکتر علی رضا نوری زاده می گشاییم. در ابتدای برنامه امروز به سخنان آقای روحانی در باب شکایت از آمریکا در دیوان لاهه خواهیم پرداخت و به تفصیل در ارتباط با آن با شما نازنینان به سخن خواهیم نشست .در پی آن به مصاحبه آقای جواد منصوری از بنیان گزاران سپاه در ایجاد اداره واحد های سازمانهای آزادیبخش و انقلابی در وزارت امور خارجه نگاهی خواهیم افکند و از پشت پرده و نا گفته ها شما را آگاه خواهیم نمود. در بخش دوم برنامه اشاره ای میکنیم به خبر محاکمه 48تن از مهاجمین به سفارت عربستان به نقل از محسنی اژه ای و سپس نگاهی خواهیم داشت به اهداف سفر وزیر دفاع عربستان به امریکا و همچنین از شک و تردید سید علی خامنه ای در باب اجرای برجام با شما خوبان سخن خواهیم گفت. با ما همراه باشید و پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود نیز به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات و دیدگاههای شما نازنینان پیرامون موضوعات مطرح شده در این برنامه هستیم.
youtube:
https://youtu.be/UjqdIJTRuoQ

telegram:
http://telegram.me/iranefardatv

website:
http://iranefardalive.com/Archive/22127

archive:
http://iranefardalive.com/archive/panjareh-ro-be-khane-pedari/

Download:
https://vimeopro.com/iranefarda/dont-miss-it/video/170993181

soundcloud1:
https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/l7l72rpkg61a

soundcloud2:
https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/qycatrr3t1ma

google drive:
https://drive.google.com/open?id=0Bw19dzjWVsf9Yk5VZ3I3N2h6RlE

embed:

June 17, 2016 06:42 PM


advertise at nourizadeh . com