June 19, 2016

تفسیر خبر جمعه ۲۸ خرداد

در برنامه جمعه شب تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی و همراه با میهمان برنامه آقای علیرضا نوری زاده مدیر مرکز پژوهش های ایران و اعراب ، نگاهی خواهیم داشت به سخنان علی خامنه ای پیرامون برجام و احتمال آتش زدن تفاهم نامه هسته ای از سوی ایران . در بخش بعدی می پردازیم به سخنان جواد ظریف در باب عدم وجود زندانی سیاسی در ایران و در پایان نیز به بحث پیرامون حضور سپاه پاسدارن در عراق و سوریه خواهیم پرداخت. ما را از دیدگاه های خود آگاه سازید و تفسیر خبر را با دیگر دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید.
تفسیرخبر/ شبکه تلویزیونی ایران فردا / ساعت 9.30 شب به وقت تهران / 7 بعدازظهر به وقت اروپای مرکزی.
با امید به فردائی بهتر

youtube:
https://youtu.be/SNrjTErMzno

telegram:
http://telegram.me/iranefardatv

website:
http://iranefardalive.com/Archive/22160

archive:
http://iranefardalive.com/archive/tafsire-khabar/

Download:
https://vimeopro.com/iranefarda/dont-miss-it/video/171154527

soundcloud1:
https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/z0giobb363m3

soundcloud2:
https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/gz3ta12uxyv6

google drive:
https://drive.google.com/open?id=0Bw19dzjWVsf9SkFFWWFmcVhPc1k


June 19, 2016 10:41 PM


advertise at nourizadeh . com