July 03, 2016

رادیو فرانسه

فرانسه.jpg

مراسم روز قدس در تهران و خاورمیانه چگونه برگزارشد؟ گفت وگوی رحمت قاسمبگلوباعلیرضا نوری زاده

مراسم سالانه «قدس» در تهران با شرکت هزاران تن از باورمندان نظام اسلامی برگزارشد. دراین مراسم، طبق معمول هرساله، شماری از مقامات کشوری و لشکری جمهوری اسلامی پیرامون بزرگذاشت روز قدس و آیت الله خمینی، بینانگذار جمهوری اسلامی و برقرارکننده روز قدس به سخنرانی پرداختند.
روز «قدس» در واقع آخرین جمعه ماه رمضان است که در آن علیه اسرائیل به عنوان اشغال کننده سرزمین‌های فلسطینی شعار داده می‌شود. تاریخچه نامیده شدن این روز به عنوان روزقدس به ماه‌های اول انقلاب اسلامی بازمی گردد. چند ماه پس از بازگشت آیت الله خمینی به ایران و به قدرت رسیدن روحانیت شیعه، درشانزدهم مرداد ماه ۱۳۵۸ خورشیدی، آیت الله خمینی طی پیامی به حمایت از مبارزات فلسطینان پرداخت که این روز از آن هنگام در ایران به عنوان روز قدس یا روز حمایت از مردم فلسطین نامیده می شود.
از سال اعلام آن هرساله درچنین روزی مراسمی با شرکت رهبران سیاسی ونظامی جمهوری اسلامی درتهران وبرخی از شهرهای بزرگ این کشور برگزار می شود.
علاوه بر ایران، مراسم روز قدس در سال‌های گذشته دربرخی از کشورهای اسلامی خاورمیانه نیز برگزار می‌شد که هرساله از دامنه آن کاسته شده است. امسال در برخی از کشورهای اسلامی مانند لبنان یا کویت مراسم روز قدس برگزار نشد.
دکترعلیرضا نوری‌زاده، تحلیگر رویداد‌های ایران و جهان عرب، می‌گوید: حتی در تهران نیز مراسم امروز ازسوی مقامات فلسطینی مورد حمایت قرار نگرفت.

http://fa.rfi.fr/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-20160701/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

July 3, 2016 01:43 PM


advertise at nourizadeh . com