February 11, 2017

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه ۲۲ بهمن

nor4-300x160.jpg

در این شماره از برنامه پنجره ای رو به خانه پدری، در ادامه ویژه برنامه روزهای انقلاب به 22 بهمن خواهیم پرداخت و شما را از حوادث و اتفاقات آن روز آگاه خواهیم نمود. در ادامه همراه با شما خوبان به دیدن ویدیوهایی از نظرسنجی مردم خواهیم نشست و در پی آن نظرتان را به دیدن ویدیو سخنان دکتر خزعلی در ارتباط با شرکت نکردن در راهپیمایی 22 بهمن جلب خواهیم نمود. در بخش دوم برنامه نگاهی خواهیم داشت به سخنان سفیر روسیه در ارتباط با استفاده از پایگاهای نظامی ایران برای مبارزه با تروریسم در سوریه، و سپس به بررسی و تحلیل سرمقاله الحیات در ارتباط با موضوعیت خامنه ای و ترامپ خواهیم پرداخت و به تفصیل در این باره با شما سخن میگوییم. و در ادامه از تصمیم مدیر ارشد شرکت توتال برای شروع کار بعد از تایید آمریکا و ریزش تونل قم و کشته و زخمی شدن چند تن از هموطنان شما را مطلع خواهیم ساخت. با ما همراه باشید و پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود نیز به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون موضوعات مطرح شده در این برنامه هستیم.

website:
http://iranefardalive.com/Archive/27516

youtube:
https://youtu.be/J9uML7O1NKo

telegram:
http://telegram.me/iranefardatv

archive:
http://iranefardalive.com/archive/panjareh-ro-be-khane-pedari/

Download+music
https://vimeopro.com/iranefarda/dont-miss-it/video/203401920

soundcloud1:
https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-100217

soundcloud2:
https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-100217-kam

google drive:
https://drive.google.com/file/d/0Bw19dzjWVsf9YW9Rc25ZQmdFSHc/view?usp=sharing

embed:

February 11, 2017 06:44 PM


advertise at nourizadeh . com